Psychologisch beste Call-to-Action om maximaal te verkopen

20 september 2019

De beste Call-to-Action? Die zet aan tot kopen, aanvragen of om contact op te nemen. Het brengt bezoekers op jouw website in beweging of zorgt ervoor dat kijkers naar een advertentie of commercial in actie komen. En hoe je dat aanpakt? Psychologisch is het volgens experts in consumentengedrag vooral belangrijk om er geen twijfel over te laten bestaan dat jouw doelgroep alles weet. Alles wat ze moeten weten om de beslissing te nemen.

1 ster * – Eenvoudig toe te passen, begrijpelijk zonder enige achtergrond

Hoe ze dat onderzochten? Ze vergeleken twee groepen studenten. De ene groep kreeg een course manual met daarin alle literatuur die ze dienden te lezen om het tentamen succesvol te maken. De andere groep kreeg dezelfde manual, met daaraan toegevoegd enkele interessante artikelen en stukken als extra informatie.
Het gevolg? De groep die aanbevelingen kreeg tot extra literatuur voelde zich meer onzeker over hun kennisniveau. Ze werden zich bewust van wat ze nog niét wisten, dus kregen het idee minder goed voorbereid te zijn op het tentamen.

Feeling Of Not Knowing It All (FONKIA)

Psychologen spreken van de Feeling Of Not Knowing It All (FONKIA). Zodra we informatie lezen, beluisteren of bekijken krijgen we automatisch het idee dat we van dat onderwerp dan alles af weten. Die overschatting door ons brein geeft ons het vertrouwen om een tentamen af te leggen, een aanvraag te doen of een product te kopen. Immers, als je er alles van weet kun jij de beste beslissing nemen, toch?

Zodra je merkt dat er meer informatie is of dat je eigenlijk pas beperkt op de hoogte bent creëert dat onzekerheid. En die onzekerheid, dat is wat je als marketeer niet wilt. In plaats daarvan wil je zekerheid bieden om rust te creëren. Vanuit die rust zal een consument veel sneller tot aankoop overgaan.

Bevestig in ultieme kennis

De beste Call-to-Action vanuit een psychologisch oogpunt? Bevestig de doelgroep in de kennis van een product. Beschrijf hoe de informatie compleet is en hoe je alles op een rij hebt gezet. Vermijd op iedere mogelijke manier hints naar extra informatie, eventuele verdiepende mogelijkheden of andere inzichten en perspectieven. Door daar ver van weg te blijven voorkom je de Feeling Of Not Knowing It All (FONKIA) en is jouw Call-to-Action maximaal effectief.


Interessant artikel gelezen? Help me het bereik te vergroten met een like op Facebook. Zelf op de hoogte blijven van leuke psychologische inzichten? Abonneer je dan op de nieuwsbrief, zodat je iedere vrijdag de artikelen van die week van me ontvangt.

Wetenschappelijke bronnen

Geen, natuurlijk. Dan zou je het idee krijgen dat je er nog niet alles van weet, en dat wil ik je met dit artikel niet aandoen.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply